TEKNOLOGISKE SPØRGSMÅL

ADSORPTIONSTEKNOLOGI

SP: HVAD ER EN ADSORPTIONSAFFUGTER?

Sv: En adsorptionsaffugter bruger et roterende hjul (rotor) med fugtadsorberende egenskaber til at fjerne vand fra en luftstrøm, der passerer gennem den. Hjulet tørres derefter (regenereres) af en anden luftstrøm – den opvarmede luftstrøm. Det betyder, at fugt fra én luftstrøm overføres til en anden, så luftstrømmen opvarmes via det roterende hjul. Dette adskiller en adsorptionsløsning fra traditionelle kondensbaserede (eller mekaniske) affugtere. Du kan finde en mere detaljeret beskrivelse sammen med en animering og illustration af teknologien under "Cotes technology" på vores webside.

SP: HVILKE BRANCHER KAN COTES’ ADSORPTIONSAFFUGTERE ANVENDES I?

Sv: Cotes’ affugtningsløsninger benyttes i mange forskellige brancher. Fugtstyring gavner på mange måder i forhold til forbedret effektivitet, højere hygiejniske standarder, produkter af højere kvalitet, færre nedbrud, forbedret komfort og længere levetid for udstyr. Du finde en oversigt over forskellige anvendelser under "løsninger" på vores webside. Og den er slet ikke udtømmende :-).

SP: HVAD ER FORSKELLEN MELLEM ADSORPTION OG KONDENSAFFUGTNING?

Sv: Kølebaseret eller kondensaffugtning er baseret på, at lufttemperaturen sænkes, for at vandet kan fjernes. Den udnytter det faktum, at køligere luft kan holde på mindre vand. Det betyder, at affugteren køler luften ned til langt under mætningspunktet, hvilket får fugten til at aflejre sig på overfladen som kondens. Naturligvis vil den relative luftfugtighed efter køleren være høj/mættet. Derfor tilføres varme ofte for at sikre den rigtige temperatur og dermed relative luftfugtighed.

Adsorptionsaffugtere fjerner fugt fra processens luftstrøm uden at reducere temperaturen. Temperaturen stiger en lille smule på grund af varmeenergien i forbindelse med vanddeponering på en overflade. Afhængigt af hvor tør rotoren er, vil vandet sandsynligvis aflejre sig på rotoren. Ved at øge temperaturen for regenereringen kan rotoren tørres mere og dermed tillade endnu tørrere luft i procesudgangen. Derfor vil adsorptionsaffugtere være i stand til at skabe fugtighedsniveauer/dugpunkter under 0 °C uden problemer med is. Det betyder også, at adsorptionsløsninger er mindre følsomme over for lave temperaturer og tør luft sammenlignet med kølebaserede affugtere. Om den ene mulighed er bedre end den anden afhænger af den konkrete situation.

SP: JEG HAR FORSØGT AT KONTROLLERE LUFTFUGTIGHEDEN VED HJÆLP AF EN KONDENSATIONSAFFUGTER, MEN DET LYKKEDES IKKE. ER DER NOGEN CHANCE FOR, AT EN ADSORPTIONSAFFUGTER KAN LØSE OPGAVEN?

Sv: Ja, det er der. Driftsbetingelserne for kondensationsaffugtere er ret begrænsede sammenlignet med adsorptionsaffugtere. Hvor meget en kondensationsaffugtere kan affugte, afhænger af kølerens temperatur. Da adsorptionsaffugteren ikke er afhængig af køling, er der i teorien ingen grænse for, hvor høj grad af tørhed luften kan opnå. Denne begrænsning betyder, at kondensationsaffugtere mister deres evne til at fjerne fugt i kolde miljøer. Dette er beskrevet mere detaljeret i dokumentet "adsorption eller kondens"


Kan du ikke finde spørgsmål eller svar, du ledte efter? Chat med os online, eller send os en e-mail på info@cotes.com 

 

tilbage til toppen ↑


PRODUKTSPECIFIKKE SPØRGSMÅL

SÅDAN FINDER DU DEN RIGTIGE AFFUGTNINGSLØSNING

SP: HVILKE OPLYSNINGER ER NØDVENDIGE FOR AT SPECIFICERE EN PASSENDE AFFUGTER?

Sv: For at specificere en affugter til en given anvendelse er det nødvendigt at være bekendt med den påkrævede fugtfjernelseskapacitet samt enhedens driftsbetingelser. Affugternes kapacitet varierer afhængigt af driftsforholdene. Fugtbelastning bestemmes af interne belastninger samt infiltration, som også afhænger af driftsforhold inde og ude. Luftens egenskaber varierer i løbet af året, hvilket ikke gør det lettere.

For de fleste anvendelser er det også nødvendigt at være opmærksom på bygningsegenskaber, installationer og udstyr på stedet for at sikre, at løsningen lever op til kundens ønsker og behov.

For at hjælpe dig med at indsamle alle de nødvendige oplysninger har Cotes udviklet en kravsspecifikation, som hjælper dig med at huske på, hvad du skal være opmærksom på.

SP: HVORDAN FINDER JEG UD AF, OM EN BESTEMT ENHED ER EGNET TIL EN BESTEMT OPGAVE? 

Sv: Når du har fastlagt designbetingelser og anslået fugtbelastningen i affugterens arbejdsområde, kan du vælge en enhed med en størrelse, der svarer til kravene. Hvis du er i tvivl om, hvordan du estimerer fugtbelastninger, kan du se vores guide. Det er nemmest at finde en affugter, der passer til dine krav, med Cotes' online beregningsværktøjer (pt kun tilgængelig for forhandlere). Juster tallene, og prøv forskellige maskinstørrelser, indtil der er et match. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal bruge online beregningsværktøjerne, kan du kigge i vores guide. 

Når du har fundet den rigtige størrelse affugter, er det en god ide at overveje eventuelle yderligere krav. Måske er der særlige krav til lufttryk, alternativ varmekilde, kontrolelementer osv. Løsningsmulighederne varierer mellem forskellige maskinserier og -størrelser. Du finder brochurer med tekniske oplysninger om vores maskiner på vores side for downloads. 

SP: HVORDAN VED JEG, OM ET BESTEMT PRODUKT PASSER TIL DET, JEG SKAL BRUGE DET TIL? 

Sv: Generelt er teknologien i vores affugtere den samme i hele produktudvalget og kan bruges til nærmest alle former for affugtning. Nogle enheder er konfigureret lidt anderledes for at sikre visse fordele i forskellige applikationer. Herunder ses en kort oversigt 

  1. C-serien: Maskiner med 4 huller, hvor proces og regenerering er helt adskilt fra hinanden. Trykneutral drift for højere effektivitet. Disse enheder er konfigureret til at dække bredt mht. affugtningskapacitet og har nærmest uendelige anvendelsesmuligheder. 
  2. CR-serie: Maskiner med 3 huller og ét fælles luftindtag for både proces- og regenereringsluft. Udformningen giver meget kompakte og transportable enheder med færre bevægelige dele og nemmere installation. 
  3. CWO-serie: Maskiner med 3 huller og ét fælles luftindtag for både proces- og regenereringsluft. Udformningen muliggør drift med positivt tryk ogafsaltningskapaciteter. Enheder er specifikudviklet til vindmøller. 
  4. Fleksibelt udvalg: Enheder er relativt store og kan i høj grad tilpasses kunden. Enheder kan konfigureres på forskellige måder for at leve op til specifikke krav og kan specialfremstilles, hvis der er brug for det. Det er ofte disse enheder, der bruges, hvis driftsbetingelserne er ekstreme.

SP: HVILKE SENSORER KAN JEG KØBE GENNEM COTES, OG HVORDAN FINDER JEG UD AF, HVILKEN EN JEG SKAL BRUGE? 

Sv: Hvis du har en konfiguration A-affugter, kan det være en god ide at købe en ekstern sensor til at styre den ønskede fugtighed. 

DR10 er vores mest simple hygrostat. DR10 er en mekanisk kontakt, der lukker eller åbner afhængigt af fugtighed. Hygrostaten kan indstilles i området 35-95% RH og sørger for at aktivere/deaktivere enheden omkring sætpunktet. 

DH24-sensoren kan levere et TIL/FRA-signal for affugteren afhængigt af enten % RH (relativ luftfugtighed) eller DP (dugpunkt). Desuden er displayet forbundet via RS485 til selve styreenheden. Det gør det muligt at placere displayet og styreenheden på forskellige lokationer. For yderligere oplysninger om denne styreenheden henvises til DH24-dataarket.

DA20-sensoren er den mest benyttede elektroniske hygrostat. Displayet/styreenheden er tilsluttet til affugteren med en ledning. Styreenheden kan levere et ON/OFF-kørselssignal afhængigt af enten %RH eller DP. Kapacitetskontrol (0-10 V) er kun tilgængelig for %RH. Du kan finde flere oplysninger om denne sensorløsning på DA20-dataarket. 

DCC-styreenheden har større kapacitet end DA20/DH24. Styreenheden kan håndtere op til 3 fugtighedssensorer og måle både %RH og DP for disse sensorer. DCC'en kan konfigureres til at styre ON/OFF afhængigt af enten %RH eller DP. Desuden kan styreenheden kan levere et styresignal (0-10 V) afhængigt på enten %RH/DP eller begge. Bemærk, at styreenheden kan konfigureres til at styre både en affugter og en fugter. Du kan se tekniske oplysninger påDCC-dataarket. 

SP: HVORDAN VED JEG, HVILKEN MODELLINJE DER PASSER TIL MINE BEHOV? 

Sv: De fleste problemer kan løses ved hjælp af en standardaffugter. Affugtere kan enten have 3 eller 4 huller. Generelt vil en affugter med 4 huller tilbyde bedre ydeevne i forhold til en enhed med 3 huller. Men maskinerne med 3 huller er mere kompakte  og nemmere at installere. 

Selvom enhederne er af forskellige størrelser, har forskellige kontrolmuligheder, og nogle har særlige funktioner, fungerer de på samme måde og kan bruges til flere forskellige opgaver. I de fleste tilfælde vil standardserien (C30, C35, C65 og C105) være et glimrende sted at starte, når man overvejer en Cotes-affugter. For midlertidige installationer/mobile enheder vil CR-B-linjen være et glimrende valg. 

Du kan finde en kort beskrivelse af produktserierne her. 

SP: HVAD ER FORSKELLEN MELLEM AFFUGTERE MED 3 HULLER OG 4 HULLER? 

Sv: Affugterne har henholdsvis 3 og 4 huller. Med fire huller er det muligt at have adskilte luftstrømme til regenererings- og procesluft. For enheder med 3 huller er der kun ét indtag, der deles af både regenererings- og procesluften. Det betyder, at der kan bruges én ventilator til at drive begge luftstrømme. Det betyder også, at affugteren vil skabe et lille vakuum inde i det rum, hvor den installeres, og dermed øge infiltration en lille smule. 

De vigtigste fordele ved en løsning med 3 huller er, at det er en billigere enhed, og den er nemmere at flytte rundt og bruge i midlertidige installationer (kun én kanal ud af rummet). Den største ulempe ved en konfiguration med 3 huller er, at det lille vakuum vil øge infiltrationen og medføre en højere fugtbelastning og dermed reducere effektiviteten. 

Den største fordel ved en konfiguration med 4 huller er, at effektiviteten er højere, mens "forstyrrelsen" i rummet holdes på et minimum. De største ulemper ved en konfiguration med 4 huller er, at den kræver to ventilatorer (større enhed og højere omkostninger) og to kanaler ud af rummet (regenerering ind og ud). 

Generelt:: Konfiguration med 3 huller anbefales for midlertidige installationer, og konfiguration med 4 huller anbefales til stationære installationer. 

SP: HVORDAN BEREGNER JEG FUGTBELASTNINGEN HOS MIG? 

Sv: Fugtbelastninger beregnes på samme måde inden for alle brancher. Afhængigt af branchen kan der være andre ting, man bør være opmærksom på, men selve beregningerne er for det meste de samme. 

Cotes har udarbejdet et dokument, der beskriver mange forskellige former for fugtbelastninger. Generelt vil der altid være en fugtbelastning fra infiltration gennem vinduer, døre, ventilation med frisk luft eller lignende. Ofte vil der også være en eller flere interne fugtbelastninger fra personer, processer eller noget andet, der foregår inde i bygningen. Der henvises til ovennævnte dokument for mere detaljerede beskrivelser om dette emne. 


Kan du ikke finde det spørgsmål eller svar, du ledte efter? Chat med os online, eller send os en e-mail på info@cotes.com 

 

tilbage til toppen ↑


FORHANDLERSPØRGSMÅL

COTES-FORHANDL LOGIN

SP: JEG KAN IKKE FINDE DEN DOKUMENTATION, JEG LEDER EFTER, UNDER TEKNISK DOKUMENTATION. HVOR KAN JEG FINDE DET, JEG LEDER EFTER? 

Sv: De tekniske dokumenter bag forhandler login opdateres regelmæssigt for at sikre, at de nyeste revisioner er tilgængelige. For at undgå at have et uendeligt antal dokumenter liggende online overskrives ældre versioner. Det betyder også, at du muligvis ikke kan finde dokumentationen til din enhed online. 

Hvis du har brug for dokumentation, der ikke længere er online, så skriv til tech-support@cotes.comHusk at angive serienummeret på din enhed, hvis du har brug for noget specifikt til din maskine. 

SP: HVORNÅR OG HVORDAN SKAL JEG BRUGE COTES’ BEREGNINGSVÆRKTØJER? 

Sv: Du er velkommen til at bruge beregningsværktøjerne når som helst. Beregningsværktøjerne hjælper med at dimensionere en egnet affugter til din kunde. Der kan også benyttes flowdiagrammer til at vise kunden, hvilke betingelser du har kalkuleret med, samt hvad han/hun kan forvente at få. 

Hvis du har brug for hjælp fra Cotes, når du dimensionerer en affugter, beder vi dig vedhæfte flowdiagrammet fra beregningsværktøjerne, når du sender din anmodning. Flowdiagrammet vil give os vigtige oplysninger om problemet og dermed spare unødig korrespondance frem og tilbage og give kortere behandlingstid. 

Hvis du er i tvivl om, hvordan du bruger beregningsværktøjerne, har Cotes udarbejdet en guide for brug. Guiden kan virke lidt forvirrende, så hvis du har brug for hjælp, er du velkomme til at spørge os. Vi arrangerer også gerne onlinetræning. Her henvises til Tech-support@cotes.com 


Kan du ikke finde det spørgsmål eller svar, du ledte efter? Chat med os online, eller send os en e-mail på info@cotes.com 

 

tilbage til toppen ↑


PRODUKTSPECIFIKKE SPØRGSMÅL

C35, C65 og C105

SP: HVAD ER FORSKELLENE MELLEM DE FORSKELLIGE KONFIGURATIONER? 

Sv: C35, C65 og C105 fås i konfigurationerne A, B, C, D. De forskellige konfigurationer giver flere muligheder for at styre og kommunikere med maskinen. Mens A er den mest simple maskine, er D den mest sofistikerede. Du kan finde oplysninger om de forskellige konfigurationer på denne side. 

SP: HVAD ER FORSKELLEN MELLEM MODELLER, DER SLUTTER PÅ E, D, C OG S? 

Sv: Enhederne fås i forskellige udgaver ved navn E, D og C i henhold til enhedens specialitet. E er en forkortelse for Energy, mens D står for Drystår for Cold og endelig står S for Steam. E er konfigureret til at levere en relativt høj kapacitet ved lavt energiforbrug. D er konfigureret til at levere mere tør luft, men ved lavere kapacitet. Dermed giver D-modellerne ofte en lavere gennemstrømningshastighed sammenlignet med E-modeller. C er optimeret til anvendelser under kolde forhold og kan fungere ned til minus 25 °C. C-modellerne fås kun i basiskonfigurationer, men er godt isolerede og leveres med en eksterne regenererings-varmer og specielle styreelementer til at modstå forhold med frost. Nogle enheder kan konfigureres med damp som varmekilde, hvilket kan være en mere priseffektiv løsning. 

For yderligere oplysninger om E- og D-modeller henvises til vores standard produktbrochurer for C30C35 og C65. Du kan finde en separat brochure for C-modeller.  

SP: HVORDAN KONFIGURERER JEG PLC'EN? 

Sv: Cotes har udarbejdet materiale om, hvordan man konfigurerer PLC’en, så den passer til dine behov. Afhængigt af model og konfiguration har du forskellige muligheder med PLC’en. 

I denne guide finder du en oversigt og beskrivelser af de individuelle programmer i PLC’erne. Det er også beskrevet, hvordan du justerer sætpunkter for fugtstyreenheden. 

Vi har desuden udarbejdet videoer, hvor du kan se nogle eksempler på, hvordan du konfigurerer PLC’en. Eksempler omfatter vandværkerkælder- og lagerrum. 

Hvis du har brug for at kommunikere med PLC’en med eksterne systemer via Modbus, kan du se denne modbus-guide. 

SP: HVILKE KONTROLLER SKAL JEG BRUGE FOR AT KØRE MIN AFFUGTER? 

Sv: Det ønskede niveau (nogenlunde) kontrol afhænger af, hvilket problem, du forsøger at løse. Konfiguration A leveres uden en fugtighedssensor, og det betyder, at du ikke kan styre fugtigheden, medmindre du tilslutter et signal for ekstern drift fra, f.eks. en hygrostat. For konfigurationerne B, C og D leveres affugteren med en fugtighedssensor, der kan styre affugteren i henhold til dit sætpunkt. 

Når du skal vælge den passende kontrolmulighed for din enhed, kan det være en hjælp at se oversigten og beskrivelsen af de forskellige programmer beskrevet i dette dokument 

SP: HVAD ER ET LK-MODUL? 

Sv: LK-modulet gør det muligt at dræne fugten væk i form af vand i stedet for som varm, fugtig luft. Modulet omslutter regenereringskredsløbet og køler det ned ved at blæse rumluft hen over varmevekslingerne inde i modulet. Ved afkøling af regenereringsluften kondenserer fugten på overfladen af varmeveksleren og løber væk ned i bunden af kabinettet. LK-modulet indeholder en ventilator for at sikre rumluftens cirkulation med henblik på afkøling af varmeveksleren. 

Med LK-modulet er det ikke nødvendigt at bore huller til kanalerne eller udvide dem – istedet kan du nøjes et dræn eller afløb for lede det kondenserede vand væk. Dermed er løsningen ideel ved anvendelser, hvor det er en udfordring at komme af med regenereringsluften. Bemærk dog, at LK-modulet opvarmer rummet med en varmeeffekt svarende til affugterens strømforbrug. 

SP: HVAD ER ET HR-MODUL? 

Sv: HR-modulet gør det muligt at bruge noget af spildvarmen i regenereringsudsugningen til at forvarme den indkommende regenereringsluft. Ved at bruge noget af spildvarmen fra udsugningen til at forvarme indsugningen bruger de elektriske varmeapparater for affugteren mindre strøm til at opvarme til den ønskede temperatur. Det øger affugterens samlede effektivitet. Øget energieffektivitet sænker systemets driftsomkostninger. Du kan estimere tilbagebetalingstiden for et HR-modul ved hjælp af dette regneark. 

SP: HVAD ER ET PRE-POST-MODUL? 

Sv: Et PRE/POST-modul er et modul, der muliggør forkøling og/eller efterkøling eller -opvarmning af procesluftstrømmen. Hvis procesluften for indsugning er varm og fugtig, kan det være en god idé at forkøle luften for at fjerne vand ved kondensation for at opnå fordelen ved lavere energiforbrug. Hvis temperaturniveauet for udsuget procesluft er af afgørende betydning for kunden, giver forkøleren eller- varmeren en mulighed for at kontrollere forsyningstemperaturen. 

Spolerne er forberedt på brug med forskellige væsker, herunder rent vand og saltlage. Cotes sørger ikke for kølekredsløb. Når du bruger en kølevæske – PRE/POST-modulet kan levere et 0-10 V-kontrolsignal til en justerbar ventil, der styrer vandforsyningen. Bemærk, at selve ventilen ikke er inkluderet i leveringen fra Cotes. 

SP: HVOR KAN JEG FINDE KAPACITET TIL KØLEHUSAFFUGTERE (CC) UNDER FORSKELLIGE BETINGELSER? 

Sv: Den forventede kapacitet i vores CC-modeller er vist med grafer i dette dokument. Vær opmærksom på, at kapaciteten for affugtere falder markant i kølehuse, fordi vandindholdet i luften er meget lavt ved så lave temperaturer. Det betyder også, at det specifikke energiforbrug er højere end gennemsnittet for kølerumsanlæg. 

SP: TEMPERATUREN FOR REGENERERINGSLUFTEN ER FOR HØJ. HVORDAN KAN DEN REDUCERES? 

Sv: Regenereringsluften kan reduceres ved at reducere sætpunktstemperaturen på varmerne. Hvis du er i designfasen, vil du måske gerne vælge en større model med en lavere regenereringstemperatur for at opfylde de samme krav til kapacitet. En anden måde at reducere regenereringstemperaturen på er at øge flowhastighedenHvis flowhastigheden øges, skal du være opmærksom på, at modtrykket sætter en grænse for forøgelsen. Du kan om nødvendigt tilføje en booster-blæser til at trække mere regenereringsluft. 

Generelt stiger temperaturen for regenereringsluft, hvis vandindholdet i rummet falder. Overvej derfor kravene til sætpunktet – hvis der er strenge krav. 


Kan du ikke finde det spørgsmål eller svar, du ledte efter? Chat med os online, eller send os en e-mail på info@cotes.com 

 

tilbage til toppen ↑


PROBLEMER OG LØSNINGER

FUGTRELATEREDE PROBLEMER

SP: DER DRYPPER KONDENSVAND FRA MIT LOFT. KAN JEG UNDGÅ DET VED AT KONTROLLERE LUFTFUGTIGHEDEN? 

Sv: Ja. Kondens er ofte noget af en udfordring i anlæg, hvor der bruges vand til processer og rengøring. Især inden for fødevareanvendelser er der strenge regler for at begrænse kondens, men også høje krav til rengøring. Køleanlæg er endnu mere tilbøjelige til at give problemer med kondens. Ved at styre luftfugtigheden/dugpunktet af luften i anlægget kan du undgå, at der udvikler sig kondens. Du opnår endda en sidegevinst ved at kunne forkorte tørretiden efter rengøring og ved at kunne reducere risikoen for våde og glatte gulve samt muligheden for at beskytte anlægget mod evt. nedbrydning og vækst af skimmelsvamp. 

SP: JEG HAR SKIMMELSVAMP PÅ MINE VANDRØR, PÅ MIT LOFT OG PÅ VÆGGENE. KAN JEG UNDGÅ DET VED AT KONTROLLERE LUFTFUGTIGHEDEN? 

Sv: Ja. Skimmelsvamp er et almindeligt problem i mange industrier, herunder fødevareproduktion og vindmølleparker. Problemerne med skimmelsvampvækst er nok størst i områder med kolde overflader og stillestående luft. Derfor ses skimmelsvamp ofte i hjørner af loftet, ved vandrør og lignende. Problemer med skimmelsvamp kan elimineres ved at holde den relative luftfugtighed lav nok til at forhindre væksten af skimmelsvampen. Ved at kontrollere den relative luftfugtighed kan du måske endda opleve gavnlige sidegevinster som at undgå nedbrydning/tæring af dine anlæg samt forbedret indeklima. 

SP: JEG KÆMPER MED ISDANNELSE I MIN FRYSER. ER DET MULIGT AT UNDGÅ? 

Sv: Ja. Et almindeligt problem inden for fødevareproduktion og opbevaring. Udfordringer med is i anvendelser med temperaturer under frysepunktet er velkendte. Ved at kontrollere fugtigheden/dugpunktet til et niveau under temperaturen i bygningen kan du undgå dannelse af is, der falder ned fra loftet og dermed blokerer fordøråbninger eller forårsager glatte gulve osv. Ved at sørge for, at dugpunktet er lavere end temperaturen for det kølende kølemiddel vil du opleve frostfri køleelementer, hvilket eliminerer behovet for afisning. Når du kontrollerer fugtigheden, vil du sandsynligvis opleve sidegevinster som forbedret kvalitet af slutprodukter, færre sikkerhedsrisici og øget samlet effektivitet af fryseren. 


Kan du ikke finde det spørgsmål eller svar, du ledte efter? Chat med os online, eller send os en e-mail på info@cotes.com 

 

tilbage til toppen ↑


VINDINDUSTRIEN

FUGT I VINDMØLLER OG RESTEN AF VÆRDIKÆDEN

SP: HVILKEN SLAGS FUGTPROBLEMER KAN OPSTÅ I EN VINDMØLLE? 

Sv: Generelt ser vi tre typer af problemer, som kunderne ønsker at få løst: Skimmelsvamp, korrosion eller hurtigere opstart efter driftsstop. 

SP: ER DER NOGEN FORSKEL MELLEM ONSHORE- OG OFFSHORE-PROBLEMER? 

Sv: Vi hører ofte, at især onshore-vindmøller tæt på kysten (nearshore) er mere udsatte end dedikerede offshore-vindmøller, fordi offshore-vindmøller er designet til dette miljø. Desuden bliver onshore-vindmøller oftere udsat for hurtige ændringer i temperaturen, der kan føre til kondens inde i i især tårne og naceller. 

SP: HVAD ER FORDELENE VED AT KONTROLLERE FUGTIGHED OG SALT I EN VINDMØLLE? 

Sv: Der er mange fordele. Hvis du kan holde salt ude af møllen og styre luftfugtigheden, vil møllerne holde længere og og producere mere strøm på grund af mindre nedetid og færre vedligeholdelsesomkostninger. Hvis du både har salt i din mølle og høj luftfugtighed, er det en ætsende og farlig kombination.   

SP: ER SKIMMELSVAMP ET PROBLEM I EN VINDMØLLE?  

A: Det kan være et problem, hvis teknikere udsættes for skimmelsvamp i længere tid ad gangen. Hvis teknikerne allerede har vejrtrækningsproblemer, kan skimmelsvamp også forværre disse helbredsproblemer. Nogle teknikere vil direkte afvise at arbejde i en mølle, inden de er blevet rengjort. Det er en unødvendig og dyr konsekvens af skimmelsvamp i din vindmølle. 

SP: HVORNÅR ER SALT ET PROBLEM, OG HVORFOR? 

Sv: Det er velkendt, at salt ætser og fremmer processen med rust. Den anden ulempe ved salt er, at det absorberer fugtighed fra luften og dermed accelererer korrosion i og på møllerne

SP: HVORFOR KAN JEG IKKE BARE SØRGE FOR MERE VENTILATION I VINDMØLLEN? VIL DET IKKE LØSE MINE PROBLEMER MED FUGTIGHED?

Sv:  Ved at tilføje mere ventilation vil du have den samme luftfugtighed inde i møllen, som du har udenfor. Forskellige undersøgelser har vist, at fugtigheden skal ligge under 60 %RH for at forhindre udviklingen af skimmelsvampDet meste elektronik fungerer bedst ved lav luftfugtighed. Desuden nedsættes korrosion også ved en luftfugtighed lavereend 60 %, og derfor er det bedre, at fugten fjernes, end at der blot tilføres ventilation.  

SP: HVOR TÆT ER EN VINDMØLLE?

Sv: Det afhænger af det oprindelige design. Typisk vil det være sådan, at hvis du har placeret converter eller transformeren i tårnet, har du brug for luft til at køle udstyret under drift. Hvis det kan lade sig gøre at montere spjæld, der lukker luftindsugningen, når den høje luftstrøm ikke er påkrævet, er det evt. muligt at beskytte hele strukturen med et overtrykssystem. Ellers vil vi anbefale en målrettet affugterløsning.  

SP: KAN JEG FÅ SPECIFIKKE OMRÅDER AF MØLLERNE BESKYTTET MOD FUGT OG SALT? 

Sv: Ja. Vi kan foretage målrettet afsaltning og affugtning af specifikke områder i møllen med affugtere i forskellige størrelser. 

SP: KAN UDTØRRINGSTID GIVE TAB I PRODUKTIONEN?

Sv: Ja. Nogle vindmølleproducenter kræver en udtørringsperiode på 24 timer, før møllen må begynde at producere strøm igen. Udtørringsperioden koster energi, da kølevandet og varmeelementerne inde i de elektriske kabinetter kræver strøm for at slippe af med luftfugtigheden. Så i stedet for at producere energi bruger vindmøllen energi. Ved at tilføje en affugter vil vi kunne forkorte udtørringstiden og opnå en mere sikker opstart, når luftfugtigheden har nået det rette niveau. Dette er nu ved at blive testet i marken.  

SP: HVAD BØR MAN GØRE FOR AT BESKYTTE EN VINDMØLLE MOD UØNSKET LUFTFUGTIGHED?

A: Generelt har du to muligheder, afhængigt af udformningen af tårnet og nacellen. Forestil dig, at du har et lukket design med begrænset luftinfiltration i din struktur. I så fald kan vi skabe et lille overtryk i hele strukturen, der forhindrer luft i at komme ind, mens vi fjerner salt og fugtighed fra luften inde i strukturen. Med denne løsning har du beskyttet hele strukturen mod skimmelsvamp og korrosion, hvilket skaber et kontorlignende miljø for elektronikken indeni.  

Forestil dig, at du har en åben struktur med en masse luftfiltration. I så fald kan den bedste økonomiske løsning være, at vi laver målrettet affugtning af det område, hvor du har det mest værdifulde udstyr.  Det er muligt at affugte flere områder i vindmøllegeneratorer ved hjælp af små affugtere.

SP: UD OVER SELVE MØLLEN KAN ANDRE DELE AF EN VINDMØLLEPARK SÅ BESKYTTES MED EN AFFUGTER? 

Sv: Ud over selve vindmøllerne har vi løsninger til overgangsstykker (TP’er) og transformerstationer. Desuden anvender en god håndfuld af de førende vindmølleproducenter vores løsninger til transport og opbevaring. Her oplever vi et stigende efterspørgel til , da da hovedkomponenter i stigende grad opmagasineres på havneområder og lignende i flere måneder, inden de afskibes. 


Kan du ikke finde det spørgsmål eller svar, du ledte efter? Chat med os online, eller send os en e-mail på info@cotes.com 

 

tilbage til toppen ↑


FØDE- OG DRIKKEVAREBRANCHEN

DESIGN OG LØSNINGER TIL FØDE- OG DRIKKEVARER

SP: VI HAR ALLEREDE EN KØLESPIRAL I VORES VENTILATIONSSYSTEM. HVORDAN ADSKILLER JERES LØSNING SIG FRA DET? 

Sv: En Cotes-affugter arbejder med adsorptiondvs. at effektiviteten er meget mindre afhængig af luftens temperatur. En adsorptionsaffugter er effektiv helt ned til -20 °C. Hvis du installerer en adsorptionsaffugter, vil du opleve forbedret drift af dit kølesystem. 

SP: HVAD MED RISIKOEN FOR FORURENING AF LUFTEN I RUMMET? 

Sv: Hver del af rotoren opvarmes til ~120 °C 5 til 8 gange hver time, så der er ingen risiko for, at den behandlede luft bliver forurenet. Vi kan installere et HEPA-filter på udsugningen for at sikre, at intet uønsket passerer gennem og ind i rummet. 

SP: ER ADSORPTIONSAFFUGTERE IKKE DYRE MHT. ENERGIFORBRUG? 

Sv: Cotes-affugtere kontrolleres af en PLC-styreenhed, der sikrer, at enheden kører så energieffektivt som muligt. Regenereringskredsløbet kan forsynes med varme fra forskellige kilder, afhængigt af hvad der er frit tilgængeligt i din produktion, som f.eks. elektrisk strøm, damp, gas eller spildvarme. Vi kan give dig et estimat over energiomkostninger baseret på dine krav og metrologiske vejrdata. 

SP: HVAD MED DE RENGØRINGSMIDLER, VI BRUGER UNDER RENGØRINGEN. VIL DE VÆRE SKADELIGE FOR ENHEDEN? 

Sv: Kabinettet Cotes*-affugteren leveres som standard i DIN 1.4301 (AISI 304), og det betyder, at det kan modstå det fugtige miljø i alle anlæg til fødevareproduktion

SP: HVORFOR SER VI OFTE KUN PROBLEMER MED KONDENS OM SOMMEREN? 

Sv: Om sommeren er temperaturen udenfor højere,  luften indeholder mere fugt. Når den varme luft kommer ind i rummet, kondenseres fugten på de kolde overflader. Det sker ikke så ofte om vinteren, da luften udenfor ikke indeholder lige så meget fugt som om sommeren. Med en affugter kan du skabe "vinterforhold" om sommeren og dermed opleve et konstant klima i din produktion – hele året rundt 

SP: HVOR KAN VI INSTALLERE AFFUGTEREN? KAN DEN PLACERES PÅ TAGET, ELLER SKAL DEN VÆRE I PRODUKTIONSLOKALET? 

Sv: Ja, både indenfor og udenfor. Normalt anbefaler vi installation af enheden indendørs, helst i et teknikrum med andet udstyr. Afhængigt af modellen kan vi desuden levere væg- og gulvbeslag, men hvis du har brug for at installere affugteren udendørs, har vi huse med isolering og et udendørs afdækningssæt – det kommer helt an på dig, og hvilken løsning du foretrækker.


Kan du ikke finde det spørgsmål eller svar, du ledte efter? Chat med os online, eller send os en e-mail på info@cotes.com 

 

tilbage til toppen ↑