FÅ STYR PÅ FUGTEN

FUGTPROBLEMER

Hvis du kender årsagen til dine fugtproblemer, kan vi meget sikkert finde den rigtige løsning til dig. Tag en snak med en af vores eksperter.

HVAD MENES DER EGENTLIG MED LUFTFUGTIGHED?

Luftfugtighed
Luftfugtighed er den mængde fugt, der findes i luften.
 
Absolut luftfugtighed
Absolut luftfugtighed er den mængde fugt, der er til stede i et bestemt volumen luft, og den måles typisk i g/kg.
 
Relativ luftfugtighed
Relativ luftfugtighed er forholdet mellem den faktiske mængde fugt, der er til stede, og den mængde fugt, luften kan bære. Relativ luftfugtighed måles altid i procent.
 
Problemet
Upassende niveauer af relativ luftfugtighed kan føre til en lang række problemer for din virksomhed.
 
Løsningen
Cotes’ affugtningsløsninger hjælper dig med at opnå fuld kontrol over luftfugtigheden i dine bygninger og produktion.
VIDEO – SÅDAN FUNGERER DET

RELATIV LUFTFUGTIGHED OG BEREGNING AF DUGPUNKT

Bøvl med fugt

FÅ STYR PÅ PROBLEMET, FØR DET ER FOR SENT

Uanset, hvilken branche du arbejder indenfor, kan du have fugtproblemer. Læs mere omkring de mest almindelige fugtproblemer og hvordan man løser dem.

KONDENS

Der opstår kondens, når luft – som næsten altid indeholder en vis mængde fugt – har en anden temperatur end den overflade, den kommer i kontakt med. Det fører til, at noget af den luftbårne fugt omdannes til kondens.

Når luften bliver køligere, stiger den relative luftfugtighed, og noget af den tilstedeværende vanddamp kondenseres til fugt i fast form. Jo mere fugt, der er i luften, jo større sandsynlighed er der for dannelsen af kondens.


Dannelsen af kondens giver problemer med ansamling af vandpytter på koldere overflader og fører til mange afledte problemer, der både kan koste dyrt rent økonomisk og gå ud over driften.

KORROSION

Alle kombinationer af luftbåren fugt og ilt danner grobund for korrosion af metal. Jern og stål ruster og mister styrke, mens kobber og messing har en tendens til at oxidere, og det går ud over holdbarheden af både elektronisk og elektrisk udstyr.

Denne form for korrosion kan gøre alvorlig skade på alle slags strukturer, overflader og udstyr, og det reducerer effektiviteten og forkorter servicelevetiden. Det øger også omkostningerne til service og vedligeholdelse.

Når relativ luftfugtighed når et niveau på omkring 60 %, sætter korrosionen ind for alvor. Efterhånden som luftfugtigheden stiger ud over denne grænse, øges korrosion tilsvarende og eksponentielt. På den anden side er det nærmest umuligt med korrosion i ren luft med en relativ luftfugtighed på 45 % eller derunder.

SKIMMEL-, SVAMPE- OG BAKTERIEVÆKST

Alle slags skimmel-, svampe- og bakterievækst forekommer ofte i miljøer, hvor den relative luftfugtighed er høj – luftfugtigheden bidrager til at give dem de bedste betingelser for at trives og sprede sig.

Hygroskopiske materialer, som f.eks. tømmer, gips og andre byggematerialer, har en naturlig tendens til at optage fugt fra luften. Det kan medvirke til mange forskellige former for skimmelsvamp og råd, som påvirker holdbarheden, værdi, anvendelighed og udseende af bygninger og inventar.

De udgør også en betydelig helbredsrisiko for medarbejdere, kunder, gæster og andre personer, der befinder sig i nærheden.

ISDANNELSE

Når der er meget fugt i luften, og det ikke er under kontrol, er det kun et spørgsmål om tid, før det skaber problemer.

I omgivelser med lave temperatuer omdannes den luftbårne fugt nemt til kondens og derefter til is. Der opbygges derefter is på overflader, installationer og udstyr, og det bliver en hæmsko for daglig drift – og giver ofte problemer med hygiejne og sikkerhed og ender med dyre og tidskrævende udbedringer. Der ophobes også is på fordampere, og det øger energiforbruget.

Dannelsen af is betyder ofte også, at der opstår fugtskader på emballage og varer. Det giver produkttab og har utilfredse kunder til følge.

ELEKTRISKE FEJL

Fugt og elektricitet har aldrig været en god kombination. Høje niveauer af fugt i luften – luftfugtighed – fører ofte til fejl og driftsforstyrrelser i elektriske installationer og følsom elektronik, og det medfører så skader og afbrydelse af service.

Denne type problemer og funktionsfejl påvirker oppetiden og pålidelighed af driften og øger omkostninger til service, vedligeholdelse og reparation.

SAMMENKLUMPNING OG BLOKERINGER

Ukontrolleret luftfugtighed har ofte en markant effekt på pulvermateriale og granulater – de har en utroligt stor overflade, som er i kontakt med den omgivende luft.

Når luften så indeholder store og/eller ukontrollerede niveauer af fugt, har disse pulverformede materialer og granulater en naturlig tendens til klumpe sammen.

Det spiller ind på kvaliteten og kan forårsage alvorlige blokeringer, nedetid og behov for reparationer i procesudstyr. Det kan give problemer med hygiejne og danne optimal grobund for vækst af bakterier og give problemer med muligheden for certificering og kvalitetsgodkendelse.

Det er særligt udbredt ved forarbejdning af fødevarer og produktion af medicinalvarer, men har også indflydelse på nærmest alle forretningsområder, der involverer pulvermaterialer og granulater.

SÆSONMÆSSIGE UDSVING I LUFTFORHOLD

I de fleste dele af verden skifter luftforholdene fra årstid til årstid.

Klimaændringer medfører også øget usikkerhed om vejrforhold og kvaliteten af luften inde i fabrikker, bygninger, vindmøller, boliger mm.

Sæsonmæssige udsving mht. luftfugtighed resulterer i uensartede forhold, og det påvirker produktkvalitet, energiforbrug og indtjening samt livskvalitet generelt.

ADSORPTIONSAFFUGTNING

COTES’ AFFUGTNINGSLØSNINGER

Cotes er en af verdens førende producenter inden for adsorptionsaffugtning. Vores løsninger er næsten vedligeholdelsesfri og meget energieffektive.

En adsorptionsaffugter fra Cotes har et enkelt , lukket design med rotor, motor, ventilationsblæser(e), varmer, luftfiltre og et integreret elektrisk styresystem.

Der kan tilkøbes ekstra moduler med særlig varme-/kølekapacitet. Den bedste teknologi og den bedste viden om, hvordan den anvendes effektivt, er altid en god kombination.

ADSORPTION DEHUMIDIFICATION

PRINCIPPET

Cotes' adsorptionsaffugtere opnår deres effekt ved at styre to luftstrømme. Processen er selvopretholdende og kræver meget lidt vedligeholdelse.

VIDEO – SÅDAN FUNGERER DET

ADSORPTIONSAFFUGTERE

COTES’ AFFUGTNINGSLØSNINGER

FORDELE FOR KUNDEN?

En effektiv styring af fugt betyder, at du kan styre din drift.

Affugtningsteknologi er den mest omkostningseffektive og miljøvenlige måde at håndtere fugtrelaterede udfordringer på. Det er en relativt ligetil og billig måde at komme problemerne i forkøbet og hjælpe dig med at bevare værdien af vigtige bygninger og inventar. Det bidrager også til at reducere energiforbruget og booste effektiviteten af en lang række industrielle processer.

Bedre fugtkontrol giver:

  • Bedre kontrol over kvaliteten af råstoffer og råvarer, styring af produktionsprocesser og sikring bygninger og installationer.
  • En proaktiv måde at forhindre skadelige betingelser og hændelser, herunder dannelse af kondens, rust og korrosion, skimmelsvamp og råd, elektriske fejl og fordærvede materialer
  • Længere levetid og bedre afkast på inventar, bygninger og udstyr
  • Reducerede udgifter til service, vedligeholdelse og fornyelse af udstyr
  • Lavere omkostninger til energi og mindre miljøbelastning
TAL MED EN EKSPERT

HVILKET FUGTPROBLEM HAR DU?

Tag en snak med os

Fortæl os om dine problemer med luftfugtighed, så sætter vi dig i kontakt med en af vores eksperter.