AFFUGTNINGSLØSNINGER TIL

VINDENERGI

Beskyt det indvendige af din vindmølle (og andre vigtige dele af en vindmøllepark) under hele levetiden – onshore, nearshore eller offshore.

Blandt andre, betroet af:

Wind_Energy_Brands

 

FUGTPROBLEMER I VINDMØLLER

UDSAT FOR VIND OG VEJR

Dine vindmøller er udsat for vind og vejr lige fra det øjeblik, de forlader fabrikken. Uanset om dine vindmøller er placeret onshore, nearshore eller offshore, skal du gøre noget for at undgå skimmelsvamp, korrosion og elektriske fejl i dine møller.

Den gode nyhed er, at vi kan hjælpe dig. Vi har 20 års erfaring inden for vindbranchen og samarbejder med alle de førende producenter (nogle mere end andre :-) om at beskytte møllerne og resten af BoP (Balance of Plant), så de holder længst muligt og yder deres maksimale.

KORROSION
SKIMMELSVAMP
ELEKTRISKE FEJL
ØGET LEVETID FOR VINDMØLLER

HVAD GØR DU FOR AT FJERNE FUGT?

Den rigtige måde at fjerne fugt inde i en vindmølle afhænger af dine ønsker og behov og møllens konstruktion. Vi leverer forskellige affugtningsløsninger, som strækker sig lige fra transportløsninger, integreret del af det oprindelige design til retrofit af eksisterende møller. Alt sammen for at holde vedligeholdelsesomkostninger nede og møllerne i gang.

Integrerede løsninger

For at kunne holde en vindmølle bedst mulig tør indvendigt er man nødt til at tage det i betragtning under udviklingen. Onshore- og offshore-møller er designet med tanke på forskellige lokationer og vejrforhold, men de har næsten de samme udfordringer mht. skimmelsvamp, korrosion og elektriske fejl.

Vindmølleproducenter vil gerne have styr på deres korrosionsniveauer. For så kan de nøjes med mindre klassifikationskrav (typisk ISO 9223) og lavere IP-klasser, da det betyder lavere omkostninger til materialer, belægninger og komponenter. Cotes’ teknologi og know-how gør det muligt for dig at reducere produktionsomkostningerne med (CAPEX) op 30%, fordi en affugter gør det muligt at nøjes med belægninger og beskyttelse efter standardspecifikationer.

Transport

Naceller, hubs og vindmølletårne – og alt det følsomme udstyr og elektronik inde i dem – er udsat for barske forhold lige fra det øjeblik, de forlader fabrikken og hele vejen til det sted, hvor de skal opstilles. Nogle vindmøller er flere måneder undervejs i træk, før de bliver sat op og i drift.

Cotes’ affugtere beskytter naceller og tårne – og den dyre indmad - mens de er i transit. Det giver mindre bøvl og omkostninger ved idriftsættelse samt reduktion af vedligeholdelses- og serviceomkostninger, da komponenterne ikke i samme grad skal udskiftes.

Opbevaring

© Vestas turbinedele ved Able Seaton Port's installationsbase til 857MW Triton Knoll offshore vindmøllepark

På vej til vindmølleparken opbevares tårnene og nacellerne ofte i det fri på lastbiler, togvogne, skibsdæk, havneområder og kajpladser, hvor de er udsat for svingende temperaturer og vejrforhold i længere perioder. Cotes’ affugtere kan hjælpe dig med at beskytte hovedkomponenterne, inden de samles til en mølle.

Fundamenter og TP'er

I forbindelse med installation af offshore vindmøller kan fundamentet og overgangsstykket (TP'er) til dem installeres mange måneder og nogen gange flere år, før møllen ankommer til sitet. Det betyder, at fundamentet og det elektriske udstyr er udsat for fugt og saltholdig luft. 

Drift og vedligeholdelse

Betingelserne bliver ikke nemmere, når først møllerne rejses på stedet og bliver sat i drift. Nearshore og offshore vindmøller (især offshore) er eksponeret for barske vejrforhold og korroderende kombinationer af fugt og salt 365 dage om året i mere end 20 år. Det går ud over møllens drift, hvis ikke den beskyttes ordentligt.

Substationer

Det er ikke nok at holde vindmøllerne fri for fugt. De substationer, der indsamler strøm fra vindmølleparken og har forbindelse til forsyningsnettet, er også sårbare over for elementernes rasen. Transformstationerne er fulde af følsomt elektrisk udstyr, der skal beskyttes mod korrosion og skimmelsvamp. Hvis de lukker ned på grund af elektriske fejl, betyder det, at hele vindmølleparken ikke-kan sende strøm i land. Nogle substationer skal være operationelle uden service eller vedligeholdelse i op til 12 måneder ad gangen, som betyder, at det er afgørende at have en klar plan for at holde dem tørre.

rusted_wind_turbines_2
PROBLEMER MED LUFTFUGTIGHED

FUGT I LUFTEN GIVER PROBLEMER

Høj luftfugtighed er en af de største kilder til nedetid, skader på udstyr og konstruktioner samt problemer inde i naceller og tårne på vindmøllerne – især offshore. Så vidt vi ved, skyldes 20–25 % af alle nedbrud i vindmøller – direkte eller indirekte – fugt og korrosion.

Fugt og ætsende salte i luften giver korrosion og kondens inde i vindmøllen. Det danner grobund for bakterier, problemer med skimmelsvamp og et risikofyldt arbejdsmiljø. Tilsammen giver dette en lang række mekaniske og elektriske problemer.